V° kyu

o soto guruma
O SOTO GURUMA
ukiwaza
UKI WAZA
yoko wakare
YOKO WAKARE
yokoguruma
YOKO GURUMA
ushiro goshi
USHIRO GOSHI
ura nage
URA NAGE
sumi otoshi
SUMI OTOSHI
yoko gake
YOKO GAKE
sode tsuri goshi
SODE TSURIKOMI GOSHI

back