V° kyu

O SOTO GURUMA
UKI WAZA
YOKO WAKARE
YOKO GURUMA
USHIRO GOSHI
URA NAGE
SUMI OTOSHI
YOKO GAKE
SODE TSURIKOMI GOSHI