II° kyu

kosotogari
KO SOTO GARI
ko uchi gari
KO UCHI GARI
koshiguruma
KOSHI GURUMA
tsurikomigoshi
TSURIKOMI GOSHI
okuriashi
OKURI ASHI BARAI
taiotoshi
TAI OTOSHI
haraigoshi
HARAI GOSHI
uchimata
UCHI MATA