I° kyu

DE ASHI BARAI
HIZA GURUMA
SASAE TSURIKOMI ASHI
UKI GOSHI
O SOTO GARI
O GOSHI
O UCHI GARI
IPPON SEOI NAGE
MOROTE SEOI NAGE