I° kyu

deashibarai
DE ASHI BARAI
hizaguruma
HIZA GURUMA
sasaetsuri
SASAE TSURIKOMI ASHI
ukigoshi
UKI GOSHI
osotogari
O SOTO GARI
ogoshi
O GOSHI
ouchigari
O UCHI GARI
ippon seoi nage
IPPON SEOI NAGE
morote seoi nage
MOROTE SEOI NAGE